Sprostredkovanie odborných praxí študentov a iných mladých ľudí vo Švajčiarsku

Prax vo Švajčiarsku

Organizátor na Slovensku: Švajčiarsko – slovenské združenie cestovného ruchu v Banskej Bystrici, Nám. Ľ. Štúra 10, 974 05 Banská Bystrica.
Partner vo Švajčiarsku: Swiss Hospitality Academy GmbH., Maienfeld.
Dĺžka praxe: 4 mesiace.
Odborná prax: letná sezóna: od polovice júna do začiatku októbra, zimná sezóna: od začiatku decembra do začiatku apríla.
Určené pre študentov: Hotelových akadémií a Stredných odborných škôl cestovného ruchu, vysokých škôl, najmä so zameraním na cestovný ruch (nie je však podmienka).
Charakter praxe: platená (v letnej sezóne 2024 813 CHF v čistom).
Benefity odbornej praxe: zárobok vo výške 813 za mesiac, čo je za 3,5 mesiaca 2 846 € v čistom.

Podmienky účasti na praxi:

 • študent strednej alebo vysokej školy, prípadne absolvent, alebo iný záujemca vo veku od 18 do 26 rokov
 • vek minimálne 18 rokov, s písomným súhlasom rodičov aj mladší ak dosiahne 18 rokov do konca odbornej praxe,
 • dobrá znalosť znalosť hovorovej nemčiny alebo angličtiny (nekladie sa dôraz na gramatickú správnosť, ale na plynulosť reči),
 • uprednostňujú sa záujemci s predchádzajúcou praxou v zahraničí alebo doma nie je však podmienka),
 • úspešné absolvovanie výberového konania na Slovensku

Výberové konania: uskutočňujú sa 2× do roka: september (na zimnú sezónu), február (na letnú sezónu) vo Zvolene.

Počas výberového konania absolvujú záujemci písomný test z nemčiny alebo angličtiny (jazyk si môžu vybrať). Potom nasleduje osobný pohovor s každým záujemcom v nemčine alebo angličtine v rozsahu 12 – 15. min. Pohovor a výber záujemcov na prax vo Švajčiarsku je plne v réžii švajčiarskeho partnera. Záujemci môžu absolvovať výberové konanie aj on – line z domu či zo školy, najmä tí, ktorých bydlisko (škola) je značne vzdialené od miesta výberového konania, teda Zvolena. Podobne ako pri ústnom pohovore si môžu záujemci vybrať medzi nemeckým a anglickým jazykom. Termín a čas on – line pohovoru dohodne na základe prihlášky so záujemcom švajčiarsky partner.
Najneskôr do 2 týždňov po absolvovaní výberového konania oznámi mailom záujemcom Švajčiarsko – slovenské združenie cestovného ruchu mailom, ktorí záujemci boli vybratí. Následne (spravidla v priebehu novembra, resp. mája) zašle švajčiarsky partner prostredníctvom združenia zmluvy s budúcimi zamestnávateľmi vo Švajčiarsku na podpis vybratým záujemcom. Z nej sa záujemci dozvedia miesto odbornej praxe, v ktorom zariadení budú pracovať, akú prácu budú vykonávať (práca v obsluhe alebo výpomoc v kuchyni).
Cca 2 – 3 týždne pred nástupom vybratí študenti obdržia podrobné pokyny na cestu z ktorých sa dozvedia kedy a kam majú prísť, ako sa dostanú do Weggis, čo si majú priniesť so sebou ap.
Po nástupe na prax absolvujú študenti dvojtýždňovú prípravu na prax v školskom hoteli vo Weggis zameranú na zvládnutie špecifík švajčiarskej obsluhy, oboznámia sa s odbornou terminológiou v nemčine a pod. Počas praxe majú aj jednodňovú exkurziu do vybraného regiónu Švajčiarska. Po absolvovaní praxe v školskom hoteli vo Weggis švajčiarsky partner zabezpečí študentom dopravu na miesto praxe. Miesta praxe sa nachádzajú najmä v horských oblastiach kantónu Graubünden (nemecky hovoriaci kantón) spravidla v menších a rodinných ubytovacích a pohostinských zariadeniach. Po skončení praxe (cca do 2 mesiacov) vo Švajčiarsku obdržia študenti diplom o jej absolvovaní spolu s hodnotením formou vysvedčenia.

Švajčiarsky partner zabezpečuje:

 • miesta praxí vo Švajčiarsku a prípravu zmlúv s budúcimi zamestnávateľmi;
 • pracovné povolenia pre študentov;
 • 14 dňové školenie v školskom hoteli vo Weggis;
 • jednodňovú exkurziu do vybraného regiónu Švajčiarska;
 • rieši prípadné problémy študentov počas praxe.

Výhody praxe vo Švajčiarsku:

 • dlhodobá a osvedčená spolupráca ( praxe fungujú nepretržite od roku 1995);
 • dvojtýždňové odborné školenie v školskom hoteli pod vedením odborných švajčiarskych učiteľov;
 • kolektív študentov z viacerých krajín (Slovensko, Česko, Maďarsko, Nemecko a ďalších krajín, ktorí vo Švajčiarsku študujú);
 • vysoká kvalita služieb v ubytovacích a pohostinských zariadeniach vo Švajčiarsku (žiadna masovosť v obsluhe, dokladanie bufetových stolov pre veľké skupiny hostí, ... obsluha a pod.);
 • možnosť využitia voľného času spoznávaním krajiny, v zime možnosť lyžovania priamo v strediskách cestovného ruchu, kde študenti pracujú, v lete turistika, spoznávanie blízkeho i širšieho okolia;
 • možnosť zdokonalenia sa v nemeckom alebo anglickom jazyku;
 • v prípade maximálnej spokojnosti zo strany zamestnávateľa je často záujem o študenta aj v ďalších sezónach, pričom zamestnávateľ vybaví aj pracovné povolenie a študent už neplatí školné (neabsolvuje ďalšie školenie v školskom hoteli vo Weggis);
 • výhoda pri vyhľadávaní praxe v inej nemecky hovoriacej krajine (Nemecko, Rakúsko) a to aj po skončení školy (napr. trvalý pracovný pomer – od 1. mája 2011 je otvorený pracovný trh pre Slovenskú republiku).

Referencie (školy, s ktorými združenie spolupracuje už mnoho rokov):

 • Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
 • Hotelová akadémia Nitra
 • Hotelová akadémia Brezno
 • Hotelová akadémia Kežmarok
 • Hotelová akadémia Prešov
 • Hotelová akadémia Žiar nad Hronom
 • Hotelová akadémia Humenné
 • Hotelová akadémia Piešťany
 • Hotelová akadémia Bardejov
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb Dolný Kubín
 • Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Banská Bystrica
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin
 • Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš
 • Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen
 • Spojená škola EDUCO Námestovo
 • Hotelová akadémia Lučenec
 • Stredná škola obchodu a hotelových služieb Prievidza.
 • a iné školy.

Školy a študenti, ktoré majú záujem o spoluprácu na zabezpečovaní odbornej praxe a účasť na nej, môžu nás kontaktovať na adrese:

Švajčiarsko - slovenské združenie cestovného ruchu
Peter Patúš, riaditeľ
Nám. Ľudovíta Štúra 10, 974 05 Banská Bystrica
mobil: 0905 164 849
e-mail: peter.patus1@gmail.com

Benefity odbornej praxe vo Švajčiarsku v letnej sezóne 2024

 1. Zárobok vo výške 813 za mesiac, čo je za 3,5 mesiaca 2 846 € v čistom (teda vlastne vreckové k voľnému použitiu). Aby ste na Slovensku dostali 813 € v čistom za mesiac, vaša hrubá mzda by musela byť minimálne 1 200 €. Z toho si však treba na Slovensku stravu, v rámci bývania sú to zvýšené náklady na elektrinu a vodu ap.
 2. Možné prepitné a a príplatky za práce nadčas a nevyužitú dovolenku (individuálne).
 3. Ušetríte výdavky na stravu za 4 mesiace (raňajky, obed, večere), ktoré vynakladajú Vaši rodičia na Slovensku,
 4. Jednodňová exkurzia počas vzdelávacieho kurzu a možnosť spoznať túto fascinujúcu krajinu počas svojho voľna v práci.
 5. Učebné materiály, ktoré môžete využiť pri svojom štúdiu na Slovensku,
 6. Zdokonalenie sa v nemeckom jazyku, resp. anglickom jazyku aj pri komunikácii s ostatnými účastníkmi odbornej praxe. Niektorí účastníci odbornej praxe po jej skončení hovorili plynulo nemecky.
 7. Nadviazanie nových priateľstiev s mladými ľuďmi z rôznych krajín (Maďarsko, Česko, Nemecko, ap.).
 8. Certifikát a vysvedčenie o absolvovaní praxe, ktoré možno úspešne využiť pri hľadaní zamestnania,
 9. Pokiaľ bude Váš budúci zamestnávateľ s Vašou prácou spokojný, môže Vám ponúknuť prácu aj v letnej sezóne a to za minimálnu mzdu platnú vo Švajčiarsku od 3 653 CHF mesačne brutto (ale bez ubytovania, stravy, odvodov a poistenia),
 10. Zvýšenie kvalifikácie v odbore gastronómia prostredníctvom dvojtýždňového intenzívneho kurzu v školskom hoteli vo Weggis a prehĺbenie odborných znalostí prostredníctvom reálnej práce počas tri a pol mesačnej práce v zariadeniach cestovného ruchu, kde budete pracovať ako člen domáceho pracovného tímu a nie iba ako praktikant.
 11. Možnosť venovať sa letným športom ako je horská turistika, cykloturistika, plávanie, vodné športy ap.
 12. Absolvent odbornej praxe objektívnu predstavu čo ho v praxi po ukončení školy čaká, pokiaľ sa rozhodne pracovať v gastronómii.
 13. Získa zdravé sebavedomie, že dokáže pracovať v zahraničí dlhšiu dobu.

Dôležitá informácia

Aktuálne informácie o pripravovanej odbornej praxi vo Švajčiarsku nájdu záujemci v časti: Akcie združenia, Pripravované akcie.
Skúsenosti študentov z odbornej praxe vo Švajčiarsku

Vzdelávací kurz bol veľmi intenzívny a zároveň veľmi prínosný. Pozostával z hodín o teórii obsluhy, hodinách o vínach a nápojoch, hodiny švajčiarskych štandardov obsluhy, hodinách nemčiny ako aj praktickej časti obsluhy, ktorá prebiehala v spoločenskej miestnosti, kde sme mali možnosť obsluhovať žiakov a učiteľov školy, čo mne osobne dalo najviac. Priebeh prednášok bol na veľmi vysokej úrovni.
Súčasťou programu bola aj jednodňová exkurzia do Lucernu z ktorej som bola nadšená. Mali sme možnosť pozrieť si mesto o ktorom nám profesor počas prechádzky rozprával. Na záver exkurzie sme navštívili čokoládovňu, kde sme si mali možnosť vytvoriť vlastnú čokoládu a vyskúšať mnoho rôznych druhov, typov a príchuti.
Po ukončení dvojtýždňového kurzu sme sa presunuli do našich pracovných zariadení. Zamestnávateľ bol ku mne ústretový a vždy dodržal zmluvné pravidlá. Nároky na prácu boli primerané, ale kvôli rozdielnym jazykom a štandardom som sa na prácu plne adaptovala až po pár týždňoch. Potom to už prebiehalo bez problémov.
Pán Beat Wicki mi pomohol a jednal veľmi ústretovo keď som mala nejaký problém. Vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu som musela byť aj ja v karanténe kvôli pozitívnemu testu s čím mi veľmi pomohol a vďaka jeho prístupu som to zvládla ľahšie. Takže napriek pandémii sa bolo možné a bezproblémové naplno zúčastniť programu vďaka profesionálnemu prístupu. Dokonca ma raz navštívil, jeho návšteva ma veľmi potešila a dodala mi dávku motivácie.
Ubytovanie bolo príjemné a útulne, aj keď nie veľké. So stravovaním to bolo trochu horšie.
Svoj voľný čas som trávila cestovaním alebo navštevovaním rôznych miest. Švajčiarsko je krásna krajina, mňa osobne najviac zaujal Bern a Zürich.
Prax aj napriek pár ťažkým momentom ktoré sú ale s vycestovaním do cudzej krajiny spojene považujem za veľmi prínosnú do života. Z odborného hľadiska som sa naučila veľmi veľa, neporovnateľne som sa zlepšila v obsluhe a naučila mnoho nových vecí. Z osobného pohľadu som sa naučila spoliehať sa sama na seba čiže byt samostatná, naučila som sa aké je pracovať v multikultúrnom prostredí. Dodalo mi to pokoru, väčšiu empatiu, ústretovejšie a milšie správanie sa k ľudom.
Celková skúsenosť mi veľa dala a odporúčal by som to všetkým mladým ľudom kvôli poznatkom, skúsenostiam a príležitostiam ktoré sa dajú počas programu nadobudnúť.
Caroline Csádiová
Landhaus, Saanen
obsluha

Dňa 2.2.2021 sme dostali e-mail od našej profesorky z katedry cestovného ruchu, s ponukou na štvormesačnú letnú stáž vo Švajčiarsku. Bez premýšľania som sa prihlásila, keďže som chcela zažiť novú skúsenosť a vystúpiť zo svojej komfortnej zóny. Druhý dôvod bol to, že pandémia nás nútila zostať doma už takmer druhým rokom, a čoraz viac som sa začala cítiť ako v jednej bubline. Týždne plynuli, a zrazu tu bol apríl, čas pohovoru s pánom Wicki, s vedúcim stáže. Pohovor a test som absolvovala úspešne, a tak som sa záväzne prihlásila na program. Môžem potvrdiť, že lepšie rozhodnutie som v živote nemala. Ani som sa nenazdala a bol čas odchodu do Švajčiarska, konkrétne do Luzernu. Dvojtýždňový vzdelávací kurz v školskom hoteli v Luzerne prebiehal veľmi rýchlo, intenzívne ale takisto aj efektívne. Naučili sme sa množstvo nových informácií z oblasti gastronómie, servise, typických švajčiarskych jedál, a v neposlednom rade sme si osvojili nové poznatky z nemčiny. Absolvovali sme aj dve exkurzie. Najprv to bola exkurzia v centre mesta, výlet do švajčiarskej dediny neďaleko Luzernu, a potom nasledovala plavba loďou naspäť do Luzernu. Druhá exkurzia nás viedla do pivovaru, kde sme si vypočuli zaujímavé prednášky a ochutnali miestne pivá. Nasledujúci deň sme mali absolvovať písomnú aj ústnu skúšku, ktorú sme všetci úspešne zvládli. Som veľmi vďačná za kolektív s ktorým som mohla stráviť tieto dva „školské“ týždne, keďže s mnohými som vytvorila aj priateľstvá.
Po dvoch týždňoch strávených v Luzerne sme každý vyrazili do zariadenia kde sme pracovali nasledujúcich 3,5 mesiacov. Trošku som sa bála ísť sama do neznáma, ale moje obavy boli zbytočné. Ja som bola zaradená do reštaurácie Bürgisweierbad, ako servírka. Je to reštaurácia s veľkou harmonickou záhradou, vedená rodinou Schreiber-Kohler. Reštaurácia má vytvorené izby pre zamestnancov, kde som žila aj ja. Keď som sa prvý krát ocitla v mojej izbe, mala som pocit ako keby som bola na chate, s úžasným výhľadom na les. S ubytovaním a aj so stravou som bola veru spokojná. S mojimi nadriadenými som si veľmi dobre rozumela, pri ktorých som sa postupne naučila všetko, čo bolo treba. Zodpovedala som za prípravu a čistotu jedálnych stolov, pohodlie hostí, prípravu a servírovanie nápojov, čistotu a zásoby v bare. Vždy som sa snažila aj v hektických situáciách zachovať si chladnú hlavu, a svoje úlohy plniť starostlivo a cieľavedome. Ako tím sme boli naozaj zohraní. Denne som hovorila štyrmi jazykmi (nemčina, angličtina, slovenčina, maďarčina), pričom som si celkom dobre osvojila aj švajčiarsku nemčinu, ktorá je úplne iná ako tá, ktorú sa učíme v škole. Priznám sa, že mi je srdcu bližšia ako spisovná nemčina.
Moja vedúca presne dodržiavala to, čo bolo v pracovnej zmluve. Vždy som mala 2 dni v týždni voľno, a ak som pracovala viac, než bolo treba, tak som mala nárok čerpať dovolenku vďaka nadčasom. S výplatou som bola velice spokojná ako aj s trinkgeldmi, ktoré boli dosť vysoké.
V auguste zavítal k nám aj pán Wicki a informoval sa, že ako sa mi darí a či som spokojná so zariadením, ktoré vybral pre mňa. Bol prekvapený aká som šťastná, a povedal mi, že celá žiarim.
S jednou kolegyňou som si natoľko rozumela, že sme boli časom ako sestry. Voľný čas som prevažne strávila s ňou, ukázala mi najkrajšie miesta v krajine, chodili sme na turistiku, ale aj zabávať sa na diskotéky. Navyše sme vycestovali aj do Nemecka či Talianska na krátke výlety. Mali sme aj team-buildingy vo forme spoločných zájazdov s kolegami zo servisu.
Švajčiarsko ma naučilo veľmi veľa, a som šťastná, že som bola pridelená práve do tohto podniku (kam sa určite vrátim v blízkej budúcnosti). Spoznala som mnoho skvelých ľudí, získala som cenné skúsenosti a zážitky, na ktoré nikdy nezabudnem. Uvedomila som si, že nie je pre mňa prekážkou byť samostatná a žiť v cudzej krajine. Som veľmi vďačná za tieto štyri mesiace, ktoré mi fakt zmenili pohľad na svet. Budúcim študentom by som odporúčala neváhať a ísť do toho, vystúpiť z komfortnej zóny a vyskúšať si, aký je život s veľkým Ž.
Eszter Szedlárová
Miesto práce: Restaurant Bürgisweierbad
Pracovná pozícia: obsluha

Pobyt v Luzerne nám prebehol naozaj rýchlo. Vzdelávací kurz trval iba dva týždne a za tú dobu sme sa stihli toho naučiť veľa. Pre niektorých boli mnohé veci nové, pre iných to znamenalo iba osvieženie si vedomostí. Pre mňa to bolo nové. Ako študentka nemeckého jazyka na univerzite som si povedala, že skúsim tieto prázdniny niečo iné a tak som sa ocitla v Luzerne. Vyučujúci boli veľmi ústretoví. Navigovali nás, ukázali, čo robíme zle a čo dobre.
Náš pobyt vo Švajčiarsku sa nám snažili spríjemniť. Učili sme sa formou prezentácií, rôznych kolektívnych aktivít a skúšali sme si aj rôzne scénky, čo by sa mohlo odohrať v reálnom živote, čo si myslím, že bol naozaj skvelý nápad. Naučili sme sa veľa aj o švajčiarskom zmýšľaní, rozdieloch vo švajčiarskej nemčine a štandardnej nemčine, švajčiarskej mene, cudzích termínoch v hotelierstve, vínach, správnom správaní sa v rôznych situáciách a mnoho ďalšieho. Myslím, že zo všetkého najviac sa mi tam páčilo, keď sme v našej reštaurácií pripravovali resp. obsluhovali pri obede alebo večeri. Reálne situácie s hosťami.
Zúčastnili sme sa aj výletu po meste, čo bolo naozaj krásne a neskôr sme boli na degustácii piva v pivovare a ešte aj vína. Bol to skutočný zážitok. Nikdy som si nemyslela, že existuje až toľko chutí, ktoré môže človek vo víne cítiť. Kurz bol naozaj intenzívny, ale dal sa v pohode zvládnuť. Skúšky prišli a potom aj rozlúčka. Ráno v sobotu šla väčšina z nás už na prax do prideleného hotela alebo reštaurácii. Pre mňa to bol Zernez neďaleko talianskych hraníc.
Prvé prekvapenie pre mňa a kolegynku z Luzernu bolo to, že sme už v prvý deň museli pracovať. Nebolo to ťažké. Ukázali nám reštauráciu, bufet, sál, kuchyňu, mne aj práčovňu a izby, keďže som bola zapísaná do programu Allround, ktorý zahŕňa aj Housekeeping.
Všetko tam bolo také milé. Prostredie aj celú dedinku sme si okamžite zamilovali. Zo začiatku sme si mysleli, že sa vyskytne problém ohľadom jazyka. V oblasti Zernezu sa rozpráva prevažne rétorománčinou a nemčina je pre nich skôr ako cudzí jazyk, ale problémy sme nemali. V pohode sme sa dorozumeli. Časom sme si tam na veci aj systém zvykli. Obidve sme tam boli naozaj spokojné. Každá mala svoju izbu, dostatok voľna počas dňa, týždňa a dokonca sme mali každá z nás aj mini prázdniny. V hoteli sme sa cítili ako doma, doslova.
Naše izby, kúpeľňa, obývačka s televízorom, strava, prostredie. Všetko tam bolo akoby sme boli u starej mamy na vidieku. Naša kuchárka nám bola ako stará mama, šéfka so šéfom ako rodičia a my sme si boli ako sestry. Veci, ktoré nás tam prekvapili boli aj tie, že napr. tam nebol stres a ľudia neboli uponáhľaní, ale skôr tam panoval taký pokoj. Ľudia sa na ulici zdravili a usmievali, čo bola veľmi príjemná zmena od toho, na čo sme boli zvyknutí doma. Do nášho hotela chodili prevažne turisti v stredných rokoch, staršie páry a rodiny s deťmi neboli až také časté, čo malo aj svoje výhody. Páčilo sa nám aj to, že náš hotel bol interkultúrny. Chodili k nám skupiny z Ameriky, Španielska, Nemecka, Rakúska aj Švajčiarska.
Človek sa tam mohol naučiť taliansky, španielsky aj francúzsky. Aj na vrchole sezóny sme mali systém, ktorým sme sa ako tím viedli a šli sme ako hodinky, aj keď prišli skupinky z rôznych krajín. Kmitali sme, ale neboli sme pod stresom, skôr sme si to užívali a ešte sa medzitým rozprávali a smiali. Po nejakom čase zavítal k nám aj pán Wicki a informoval sa, že ako sa nám darí a páči. Bol prekvapený ako ja s kolegynkou tam žiarime. Tušil, že sa nám tam bude páčiť, ale netušil, že až takto veľmi. Ako tím sme boli naozaj zohraní. Užili sme si veľa zábavy.
Rodinka, ktorá vlastní tento hotel má ešte aj dva ďalšie. Plus aj obchod, pekáreň a prekrásneho psíka. Zozačiatku sme počas voľného času spali, lebo sme boli unavené, ale potom sme chodili na prechádzky aj so šéfových dcérkou a cestovali po okolí. St. Moritz, Davos, Livigno v Taliansku... Keď nás navštívili naše rodiny, tak sme boli pozrieť aj v Zürichu.
S našimi platmi sme boli naozaj spokojné a trinkgeldy boli vysoké. Tie sme si ako tím vždy delili, čo sa nám páčilo. Naši šéfovci boli veľmi ústretoví a chovali sa k nám ako k ľuďom a vážili si nás. Keď som koncom júla prechladla, tak mi dávali rôzne lieky a aj voľno, len aby som sa čo najrýchlejšie uzdravila. Dalo sa s nimi výborne porozprávať. Boli sme tam skutočne všetci ako jedna veľká rodina. Spolu sme obedovali, večerali, rozprávali sa a smiali. Keď bol čas ísť domov, nechcelo sa nám ísť. Čo sa našich skúseností týka, naučili sme sa ako pracovať s hosťami ako ostať vždy milí, priateľskí ako zvládnuť reklamáciu, jazykovo sme definitívne pokročili a naučili sa aj slová z iných jazykov. V kuchyni sme sa učili aj o príprave jedál, ja som sa naučila aj ako sa pripravujú a upratujú izby profesionálne. Páčilo sa nám tam aj to, že to nebolo ako v 5* hoteli, ale skôr rodinné prostredie plné ľudí so srdcom. Náš prístup k hosťom bol skôr srdečný. Mali sme aj hostí, ktorí tam chodili každý deň a s nimi sme sa postupne spriatelili. Skvelé bolo aj to, že som nemala iba housekeeping, ale že som bola doslova všade, čomu som sa naozaj tešila. Pomáhala som v kuchyni s prípravou jedál, robila raňajky, upratovala izby, inokedy robila s prádlom. Raz mi šéfka dokonca ukázala program, s ktorým ona pracuje na recepcii. To bolo naozaj zaujímavé. Keď prišli na večeru skupinky, ktoré mali vyhradený sál, tak som pomáhala s obsluhou a v reštaurácií tiež.
Bol to vynikajúci zážitok. Domov sme si nepriniesli iba skúsenosti a spomienky, ale aj skvelý pocit, že máme nových kamarátov a ľudí, ktorí nás majú naozaj radi. Dvere sa nám tam skutočne otvorili a šéfovci chcú, aby sme tam znovu prišli.
Kristína Jakabová
Hotel Acla-Filli, Zernez
Allround

Po úspešných pohovoroch som mala ako tretiačka možnosť absolvovať 4-mesačnú odbornú prax v zimnej sezóne 2018/2019 vo Švajčiarsku v horskom ubytovacom zariadení Cuolm Sura. Pracovala som ako čašníčka v obsluhe. Prax sa začala v meste Luzern, v školskom hoteli Swiss Hospitality Academy, kde sme spolu s ostatnými študentami strávili 2-týždne. Vyučovanie prebiehalo v nemeckom jazyku a zahŕňalo aj praktickú prípravu. Na prednáškach sme sa učili všetko čo sa týka obsluhy, švajčiarskych jedál, nápojov, vín, ale aj to, ako by sme sa mali správať k hosťom. Absolvovali sme 2 exkurzie. Najprv to bola továreň na čokoládu a potom fabrika, kde sa vyrábalo pivo. Vypočuli sme si zaujímavé prednášky, absolvovali ochutnávku pív a dostali aj darček. Po dvoch týždňoch sme boli rozdelení do zariadení, kde sme pracovali. Ja som bola zaradená do horskej chaty Cuolm Sura, ktorá sa nachádza v oblasti Surcuolm, 1616 m.n.m. Mali sme dobrú šéfku, pri ktorej sme sa postupne naučili všetko, čo bolo treba a veľmi presne dodržiavala všetko, čo bolo v pracovnej zmluve. Vždy sme mali minimálne 2 dni v týždni voľno. Na konci praxe nás prišiel navštíviť pán Beat Wicki, ktorý sa pýtal, ako sme spokojné, čo sa nám páči a nepáči a pýtal sa aj našej šéfky, ako pracujeme, či je spokojná s nami a s našou prácou. Ohodnotila nás a už sa pomaly blížil koniec praxe. Ubytovanie sme mali primerané k cene, akurát izba sa mi zdala malá. Strava bola výborná, dostávali sme ju 3x za deň a to aj v čase voľna. Svoj voľný čas som využívala na oddych, prechádzky, nákupy a navštívila som aj mesto Chur. V mojom okolí bola aj možnosť lyžovania. Táto prax prispela k zlepšeniu znalosti nemeckého jazyka a vedomostí v oblasti obsluhy. Niekedy som mala ťažké chvíle a rozmýšľala, že to vzdám a pôjdem domov skôr, pretože 4 mesiace v cudzej krajine a bez rodiny je naozaj dlhá doba, ale spoznala som veľa ľudí a celkovo sme boli veľmi dobrý kolektív. Z tejto praxe som si odniesla väčšinou pozitívne skúsenosti, ale myslím si, že to veľmi záleží od toho do ktorého zariadenia vás zaradia, ja môžem povedať, že som mala šťastie na výber zamestnávateľa. 4 mesiace ubehli veľmi rýchlo a na konci som vedela, že mi to bude aj trošku chýbať. Na záver praxe nás šéfovci odviezli na stanicu a srdečne sa s nami rozlúčili. Budúcim záujemcom odkazujem, že to treba skúsiť, ale pripraviť sa na to, že nie vždy to bude ľahké a ako som už spomínala, veľa záleží od toho, do ktorého podniku vás zaradia. Rozhodne túto prax odporúčam, hlavne, keď si chcete zarobiť, zlepšiť sa v jazyku a navštíviť Švajčiarsko.
Anna Meszárošová
Cuolm Sura

Absolvoval som zahraničnú stáž v hoteli Hasliberg Das Hotel Panorama od 8.12.2018 do 8.4.2019. Hlavným vedúcim na prevádzke bol pán Panos Perreten, majiteľ hotela. Mojim šéfkuchárom bol pán Rudolf Leuthold, ktorý sa nám kuchárom venoval veľa pozornosti a odborne poradil. Pred samotnou prácou v hoteli som absolvoval dvojtýždňové školenie v školskom hoteli Swiss Hospitality Academy GmbH v Luzerne. Získal som tam veľa nových poznatkov, ktoré rozšírili moje vedomosti v gastronómii, obzvlášť zo švajčiarskej kuchyne. Pracoval som celé obdobie v studenej kuchyni, pričom som vypomáhal aj v teplej kuchyni. Naučil som sa veľa nových receptov, ktoré by som rád používal aj doma, resp. v prevádzke, kde robím povinnú prax. Pripravoval som na raňajky najmä studené pláty, jogurtové misy, na večeru som pripravoval rôzne šaláty, zmrzliny a dezerty. Bol som spokojný aj s ubytovaním, nakoľko sme boli na izbe len dvaja. Denne som hovoril štyrmi jazykmi (nemčina, angličtina, slovenčina, maďarčina), pričom bolo veľmi výhodné používať odbornú konverzáciu v nemeckom jazyku. Skvalitnila sa mi komunikácia v gastronómii, cítim sa byť omnoho zručnejší tak v jazykovej ako aj v odbornej sfére. Zoznámil som sa v rámci zahraničnej stáže aj inými kolegami z rôznych kútov Slovenska, vytvorili sme si príjemnú pracovnú atmosféru, vedeli sme si vzájomne pomáhať. Som šťastný, že pán Beat Wicki, ako aj pán Panos Pettereten s pánom Rudolfom Leutholdom boli s úrovňou mojej práce veľmi spokojní. Som veľmi pyšný, že som bol vybratý na túto zahraničnú stáž na a dostal som certifikát. Obzvlášť to, že sa mi podarilo ako prvému z našej školy dostať sa do Švajčiarska na odbornú prax. Po týchto skúsenostiach môžem vrelo odporučiť každému si vyskúšať túto príležitosť. Osobne by som sa rád vrátil na ďalšiu sezónu.
Kristián Majchrovič
Súkromná hotelová akadémia SD Jednota Šamorín

Ja som sa zúčastnila zahraničnej praxe cez letnú sezónu 2018. Pracovala som v zariadení Flüela Hospiz. Mala som sa tam veľmi dobre, ubytovanie postačujúce a šéfovci boli takisto veľmi milí a ústretoví a pomáhali mi. Prácu mi postupne stupňovali a keď som mala toho veľa, tak sa snažili pomáhať, aj keď som cudzincom nerozumela. Mala som pár zlých dní, ale tak to patrí ku každej práci, povedali mi čo som urobila zle, snažili sa so mnou rozprávať aby som prekonala jazykovú bariéru, všetko mi ukazovali čo som nevedela. Aj keď som ako študentka bola sama, som rada že som tam bola sama, pretože som sa veľa naučila, pretože som bola odkázaná len sama na seba. Takisto keď som bola chorá, a mala som ísť na kontrolu, tak ma šéf odviezol do nemocnice. Takisto mi dali spolu s kolegom voľno, aby ma mohol brávať na turistiku do hôr. A celkovo boli so mnou spokojní Toto zariadenie odporúčam, aj keď je vysoko v horách kde nič nie je, ale mala som tam všetko čo som potrebovala.
Renata Lovasová
Flüela Hospiz

Ak máte záujem pracovať vo Švajčiarsku, ale máte strach ísť na vlastnú päsť (slabšie jazykové schopnosti, nedostatočná prax v odbore, pocit neistoty v cudzej krajine), táto prax je šancou pre vás. Ja som sa tejto príležitosti chopila a neľutujem. Vďaka Stagiaires-programu máte zabezpečenú prácu, ubytovanie a pracovné povolenie, čím odpadávajú najproblematickejšie otázky. Navyše, zúčastníte sa skvelého dvojtýždňového kurzu, kde spoznáte super ľudí a veľa sa naučíte. Istému riziku sa však nevyhnete a tým je podnik, v ktorom budete pracovať. Ja som mala pri prideľovaní podniku šťastie a dostala som sa do rehabilitačného centra, kde som obsluhovala najmä pacientov, ale pracovala som aj v kiosku, reštaurácii a obsluhovala pri väčších podujatiach. Stereotyp, ktorého som sa bála, mi teda určite nehrozil. Výhodou bolo aj to, že som nikdy nepracovala do noci. Musím povedať, že nie každý účastník programu mal až také dobré pracovné podmienky, ale mali napríklad lepší plat či bývali v krajšom prostredí. Nezabudnite, že ste študenti a idete sa tam niečo naučiť. Všetci vás tam tak berú, preto výhovorky ako „... ja neviem tak dobre po nemecky ...“ či „... ja som ešte nikdy čašníka nerobil...“ nie sú relevantné. Radšej buďte pripravení na to, že ak sa rozhodnete prax absolvovať, nebude to len skúška vašich odborných či jazykových schopností, ale najmä osobnostných charakteristík ako vytrvalosť či odolnosť voči stresu, prípadne samote. Napriek týmto „strašiakom“ stáž odporúčam. Myslím si, že ak má človek aspoň trochu šťastia pri pridelení podniku, môže získať cenné skúsenosti, nezabudnuteľné zážitky, hodnotné kontakty, zistí, že svet môže bežať aj inak a zarobí nejaké tie peniažky.
Sabína Sabolová
Podnik: Kliniken Valens

Prax vo Švajčiarsku ma spočiatku nelákala a to hlavne kvôli nemčine. Mala som strach, že keď nemám dobrú nemčinu, tak to nezvládnem. Spolužiačka ma však presvedčila a rozhodla som sa, že to risknem. Dnes neľutujem. Absolvovala som pohovor priamo s partnermi zo Švajčiarska a vybrali ma. 13. júna prišiel ten deň, kedy sme museli pozbierať odvahu a vycestovať. Dva týždne sme strávili v Swiss School of Tourism and Hospitality. Čakal nás naozaj intenzívny týždeň vyučovania, ale nie len teórie, ale aj praxe. Nebolo to všetko len o učení, zlepšili sme si nemčinu, absolvovali sme výlety, videli veci, ktoré by sme inak možno nevideli, spoznali sme ľudí z iných štátov a stali sa z nás kamaráti, ktorí sa po dvoch týždňoch lúčili so slzami. Čakala nás cesta do podnikov. Pracovala som v hoteli v horskej dedinke Murren ako servírka. Keď som zistila kde budem tráviť prax, bola som zhrozená ako vydržím 3 a pol mesiaca niekde mimo civilizácie obklopená len horami, ktoré boli celé leto zasnežené a jediný prístup tam, bol možný lanovkou. Dnes som za to strašne vďačná. Videla som prekrásne miesta, kde by som sa možno za normálnych okolností nedostala, lebo sú pre nás, bežných Slovákov, cenovo nedostupné. Tak krásne prostredie som v živote nevidela. Naučila som sa množstvo vecí nielen v pracovnom, ale aj v osobnom živote. Preto ak váhate či ísť alebo neísť, či sa už bojíte nemčiny alebo celkovo, naberte odvahu a určite to skúste. Švajčiarsko je prekrásna krajina, ktorú treba spoznať. Nebudete ľutovať!
Natália Šimová

Stáž, ktorej som sa zúčastnila vo Švajčiarsku, mi dala veľmi veľa. Keď som sa dozvedela, že odchádzam na štyri mesiace, môj svet sa na chvíľku obrátil hore nohami. Odchádzam! Otvárajú sa predo mnou úžasné možnosti! Netušila som, či mám byť šťastná, alebo smutná. Posuniem sa vpred, to je jasné, no opustím všetkých svojich najbližších. Netušila som, či to zvládnem, no vedela som, že musím ísť. Prečo? Pretože je to veľká príležitosť. Začalo sa to pohovorom v Banskej Bystrici, keď som si myslela, že som tam zbytočne. Neverila som najmä mojim znalostiam z nemčiny. Na pohovore však boli veľmi milí páni zo Švajčiarska. Stále sa usmievali a chceli navodiť príjemnú atmosféru, aby som nebola v strese. Doteraz sa čudujem, že spomedzi dvadsiatich uchádzačov vybrali práve mňa. Nakoniec som si zbalila veci, rozlúčila som sa a išla som do sveta. Prvé dva týždne som študovala na Hotelovej škole vo Švajčiarsku v obci Passug. Nemôžem povedať, že to bolo jednoduché, vyučovanie bolo v nemčine, a to, čo sme sa naučili, sme po dvoch týždňoch dokazovali na skúškach, ktoré prebiehali ústnou aj písomnou formou. Zvládla som štúdium i skúšky. A našla som si tu naozaj skvelých kamarátov. Všetci sme boli spoločne na jednej lodi, ďaleko od rodiny, nášho sveta a všetkého, čo sme poznali. Nikdy sme sa nenudili, no čo bolo najpodstatnejšie, podporovali sme sa v ťažkých chvíľach. Po dvoch týždňoch nás rozdelili každého do iného hotela a začala sa druhá časť nášho švajčiarskeho pobytu. Pre mňa vybrali útulný malý rodinný hotel v dedinke Brigels. Začiatky rozhodne neboli ľahké. Bola som tam sama a dalo mi poriadne zabrať porozumieť švajčiarskej nemčine, ktorá je úplne iná ako tá, ktorú sa učíme v škole. Napriek tomu, že nie je gramaticky kodifikovaná a úplne správna, ľudsky mi oveľa viac prirástla k srdcu. Ako by som charakterizovala Švajčiarov? Veľmi milí, priateľskí, ohľaduplní k nedostatkom, trpezliví, a najmä dochvíľni, vždy presne na minútu. Nebolo to vždy len o práci, praxi či spánku vo voľnom čase. Priznávam, že som často bola unavená, no našla som si čas aj na spoznávanie krás tejto nevšednej krajiny. Už v škole sa nám snažili ukázať, čo je vo švajčiarskej gastronómii najlepšie a na čo sú pyšní, takže sme sa zúčastnili niekoľkých exkurzií. Veľmi príjemný bol napríklad čas strávený pri ochutnávke vína či v pivovare Calanda.
Švajčiarsko ma naučilo veľmi veľa vecí a som šťastná, že som dostala túto možnosť. Okrem toho, že ma to posunulo v jazykovej oblasti, v ktorej som si oveľa istejšia, zdokonalila som sa aj v praxi. Dostanem certifikát z prestížnej školy a ako bonus som si priniesla aj nejaké peniaze. Na nezaplatenie sú však skúsenosti, zážitky a priatelia, ktorých som spoznala, ako aj uvedomenie si faktu, že naši najbližší sú ľudia, ktorých prítomnosť si máme dennodenne vážiť. Ďakujem aj našej škole, ktorá mi otvorila bránu do sveta a ukázala nové možnosti profesijného rastu v mojom odbore.
Ivana Tarabášová

Na praxi vo Švajčiarsku som bola v lete v roku 2005. Po úspešnom výberovom konaní na Hotelovej akadémii sme sa zúčastnili pohovorov na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktoré pozostávali z písomného testu a osobnej konzultácie so zástupcami Švajčiarskej školy cestovného ruchu a hotelierstva (Swiss School of Tourism and Hospitality) v Chure. Mnohí z nás mali zážitok zo švajčiarskej nemčiny, ktorou sa hovorilo, a ktorá je vzdialená od klasickej spisovnej nemčiny, na akú sme boli zo školy zvyknutí. Niekoľko týždňov po absolvovanom pohovore nám prišlo vyrozumenie, ako sme obstáli, či nás prijímajú a kde budeme pracovať. S odstupom času a pribúdajúcimi skúsenosťami konštatujem, že prístup zo švajčiarskej strany, ako aj Slovensko-švajčiarskeho združenia pre rozvoj cestovného ruchu, bol vysoko profesionálny s nízkou administratívnou náročnosťou. Postačovalo len vyplniť zopár formulárov a zájsť na švajčiarske veľvyslanectvo do Bratislavy pre pracovné víza. Potom zostalo už len nakúpiť potrebné veci, rezervovať miesto v autobuse a 10. júna 2005 sme na štyri mesiace odcestovali na prax do Švajčiarska. Po krásnych dvoch týždňoch, ktoré sme strávili v škole, a kde nás naučili základné, ako aj zložitejšie pracovné postupy v obsluhe, základy švajčiarskej nemčiny a sprevádzali nás na exkurziách, sme sa každý vybrali vlastnou cestou (tú každému účastníkovi učitelia vysvetlili a odovzdali nám lístky na vlak) do ubytovacieho alebo pohostinského zariadenia, v ktorom sme mali vybavenú prax. Takmer štyri mesiace v reštaurácii Höhwald v Klosterse boli pre mňa nezameniteľnou skúsenosťou, ktorú vrelo odporúčam každému študentovi hotelovej akadémie. Prínos k jazykovej a odbornej vybavenosti študenta je nepochybný, ale tento čas strávený mimo domova, v cudzej krajine, v ktorej sa vyžaduje maximálna zodpovednosť, presnosť a profesionalita, preverí a prispeje aj k osobnostným charakteristikám všetkých zúčastnených.
O tom, že táto skúsenosť je naozaj vynikajúca, svedčí aj fakt, že som potom ešte strávila dve letné sezóny vo vedľajšom meste (v Davose), pričom túto prácu som si už vedela na základe existujúcich kontaktov, skúseností a vysvedčení o absolvovaní švajčiarskej školy, vybaviť sama. A patrím k viacerým účastníkom praxe, ktorí sa do Švajčiarska ešte aj v súčasnosti radi, či už za prácou alebo za priateľmi, ktorých tu získali, vracajú.
Zuzana Lencsésová