Spolupráca na projektoch cestovného ruchu

Medzi hlavné projekty cestovného ruchu, na spracovanie ktorých sa zameriava združenie patria:

  1. a) projekty pre miestne a regionálne samosprávy (obce a VÚC):
    • Stratégie a koncepcie rozvoja stredísk a regiónov cestovného ruchu
    • Marketingové stratégie rozvoja stredísk a regiónov cestovného ruchu
  2. b) pre podnikateľské subjekty cestovného ruchu:
    • Štúdie realizovateľnosti (feasibility study) zariadení a stredísk cestovného ruchu
    • Podnikateľské (business) plány

Na projektoch sa podieľajú skúsení vysokoškolskí pedagógovia Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, odborníci z hospodárskej praxe cestovného ruchu, hotelierstva, pohostinstva cestovných kancelárií, ap.).