Manažment prevádzky pohostinského zariadenia

Gúčik, M., Marušková, J., Patúš

  • Vydavateľ: Slovak-Swiss Tourism, 2011
  • Počet strán: 180
  • Formát A5 (148x210mm)

O knihe:

Problematike prevádzky a manažmentu pohostinských zariadení sa dosiaľ v odbornej literatúre nevenovala dostatočná pozornosť. Jediná práca, ktorá upozorňuje na niektoré aspekty prevádzky pohostinských zariadení je z perá G. Sládeka (Manažment v pohostinstve a hotelierstve, Epos, Bratislava 1997). Snahou autorov je priblížiť problematiku činností pohostinského zariadenia komplexnejšie od zásobovania cez skladovanie, výrobu a odbytu, pričom sa zdôrazňujú aj hygienické podmienky ich činnosti. Osobitný dôraz sa pritom kladie na ekonomickú stránku prevádzky pohostinských zariadení. Pri spracovaní problematiky brali autori zreteľ na súčasný stav prevádzky pohostinských zariadení na Slovensku a vývojové trendy v zahraničí.
Publikácia je určená predovšetkým študentom vysokých a žiakom stredných odborných škôl cestovného ruchu a hotelierstva, ako aj podnikateľským subjektom. Verím, že aj títo čitatelia nájdu v publikácii námety na zdokonaľovanie svojej činnosti, na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb a rast efektívnosti svojej práce.

Dokumenty týkajúce sa knihy: