Poslaním Švajčiarsko - slovenského združenia cestovného ruchu je podpora cestovného ruchu na Slovensku najmä v oblasti zvyšovania odborných vedomostí pracovníkov cestovného ruchu na všetkých úrovniach riadenia a výkonnej činnosti, podpora výchovy a vzdelávania študentov stredných a vysokých škôl so zameraním na cestovný ruch, ako aj poradenská činnosť pre malých a stredných podnikateľov v cestovnom ruchu s využitím švajčiarskeho know – how. Činnosť združenia vychádza z princípu trvalo-udržateľného rozvoja cestovného ruchu pri súčasnom zabezpečovaní zvyšovania jeho efektívnosti.

Peter Patúš
riaditeľ združenia