Metodická príručka pre OOCR na DVD

  • Vydavateľ: Slovensko-švajčiar. združenie
  • Počet strán:
  • Formát A5 (148x210mm)

O knihe:

Metodická príručka pre oblastné organizácie cestovného ruchu na Slovensku je výstupom projektu: "Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Zvolenská kotlina" v rámci 1. výzvy Blokového grantu pre podporu partnerstiev Programu Švajčiarsko-Slovenskej spolupráce.