Ekologický manažment zariadení vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky

prof. Ing. Peter Patúš, PhD.

  • Vydavateľ: Švajčiarsko – slovenské združenie cestovného ruchu Banská Bystrica
  • Počet strán:
  • Formát

O knihe:

Obsah

Ekologický manažment v zariadeniach vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky
Úspora energie a vody
Akčný plán na úsporu energie a vody
Opatrenia na úsporu energie
Opatrenia na úsporu vody
Odpady
Separácia odpadu
Zníženie množstva odpadu
Nákup produktov