Hospodárska geografia Afrika

elektronická verzia

  • Vydavateľ: Švajčiarsko – slovenské združenie cestovného ruchu Banská Bystrica
  • Počet strán: 94
  • Formát 160 mm x 240 mm

Dokumenty týkajúce sa knihy: