Kontakty

Švajčiarsko - slovenské združenie cestovného ruchu

Adresa:
Nám. Ľudovíta Štúra 10
974 05 Banská Bystrica

 

E-mail: peter.patus1@gmail.com 

Mobilné číslo: 0905 164 849

 

Ďalšie informácie

Vedenie združenia:

   

    Prof. Ing Peter Patúš, PhD - riaditeľ
 

Interní spolupracovníci združenia:

   Ing. Marta Patúšová - vedenie účtovníctva združenia

   Bc. Katarína Bábeľová - technická spolupráca